Project Description

⟵ back
next ⟶

Abu&Baba | Logo

Proposta de logotip per a marca de roba infantil. El repte de la construcció era integrar la nomenclatura al logotip. La solució ha estat la transformació del signe “&” com a símbol, prenent la doble funcionalitat (nexe i símbol).

Propuesta de logotipo para marca de ropa infantil. El reto de la construcción era integrar la nomenclatura en el logotipo. La solución ha sido la transformación del signo &” como símbolo, tomando la doble funcionalidad (nexo y símbolo).

Proposal for children’s clothing brand. The construction challenge was to integrate the nomenclature into the logo. The solution has been the transformation of the “&” sign as a symbol, taking the double functionality (nexus and symbol).