Project Description

Assemblea Demarcació Girona, Calella 2020 | Logo

⟵ back
next ⟶

Logotip per a l’Agrupament Escolta Montnegre per a acollir, l’any 2020, l’Assemblea de la Demarcació de Girona. El logotip integra la nomenclatura de l’acte i paral·lelament reflecteix la localització de l’esdeveniment (fent referència a la llegenda “Calella la llopa”).

Logotipo para “Agrupament Escolta Montnegre” para acoger, en el año 2020, la Asamblea de la Demarcación de Girona. El logotipo integra la nomenclatura del acto y paralelamente refleja la localización del evento (haciendo referencia a la leyenda “Calella la loba”).

Logo for “Agrupament Escolta Montnegre” to host, in 2020, the Assembly of the Girona’s Demarcation. The logo integrates the nomenclature of the event and at the same time reflects the location of the event (referring to the legend “Calella la llopa”).