Project Description

⟵ back
next ⟶

Piano and composition | Logo

Logotip per representar el músic i compositor Pere Nieto Salichs.
L’objectiu ha estat crear una marca personal relacionada amb la professió. La lletra P del nom de l’artista té un doble significat, simbolitzant una nota musical i, indirectament, un auricular.

Logotipo para representar el músico y compositor Pedro Nieto Salichs.
El objetivo ha sido crear una marca personal relacionada con la profesión. La letra P del nombre del artista tiene un doble significado, simbolizando una nota musical y, indirectamente, un auricular.

Logo to represent the musician and composer Pere Nieto Salichs.
The goal was to create a personal brand related to the profession. The letter P in the artist’s name has a double meaning, symbolizing a musical note and, indirectly, a headset.