Sobre mi

→ Disseny de logotips i marques
→ Disseny web
→ Maquetació de revistes, llibres i documents
→ Edició de foto i vídeo
→ Creativitat publicitària i de campanyes

→ Diseño de logotipos y marcas
→ Diseño web
→ Maquetación de revistas, libros y documentos
→ Edición de foto y vídeo
→ Creatividad publicitaria y de campañas

→ Logo and branding design
→ Web design
→ Magazines, books and documents layout
→ Photo and video editing
→ Advertising and campaign creativity

→ Actualment (des de juny 2021): UX/UI Designer a GNA Hotel Solutions – Girona. De vegades dissenyadora gràfica i web freelance.
→ Dissenyadora gràfica i web a Oh Comunicació – Figueres (març-juny 2021)
→ Dissenyadora gràfica i web a Commo! – Barcelona (3 anys / octubre 2017-setembre 2020)
→ Màster en Disseny Gràfic i Edició. Seeway / Barcelona / 2017-2018
→ Curs tècnic superior en Disseny Web. Seeway / Barcelona / 2017
→ Grau en Belles Arts. Universitat de Barcelona / Barcelona / 2010-2014

→ Actualmente (desde junio 2021): UX/UI Designer en GNA Hotel Solutions – Girona. A veces diseñadora gráfica y web freelance
→ Diseñadora gráfica y web en Oh Comunicació – Figueres (marzo-junio 2021)
→ Diseñadora gráfica y web en Commo! – Barcelona (3 años / octubre 2017-septiembre 2020)
→ Curso técnico superior en Diseño Web. Seeway / Barcelona / 2017-2018
→ Master en Diseño Gráfico y Edición. Seeway / Barcelona / 2017
→ Grado en Bellas Artes. Universidad de Barcelona / Barcelona / 2010-2014

→ Currently (from June 2021): UX/UI Designer at GNA Hotel Solutions – Girona. Sometimes freelance graphic and web designer
→ Graphic and web designer at Oh Comunicació-Figueres (March-June 2021)
→ Graphic and web designer at Commo!-Barcelona (3 years / October 2017-September 2020)
→ Advanced technical course in Web Design. Seeway / Barcelona / 2017-2018
→ Master in Graphic Design and Publishing. Seeway / Barcelona / 2017
→ Degree in Fine Arts. University of Barcelona / Barcelona / 2010-2014

Del Maresme (Calella), visquent a l’Empordà (Verges, Girona) i havent passant uns quants anys a Barcelona, durant la meva carrera he adquirit llenguatges que combinen la creativitat visual i conceptual amb la tècnica.
Entenc que l’art i el disseny apunten a diferents direccions, però al mateix temps es complementen per a dur a terme les necessitats de cada projecte.
Per tant, adopto les arts visuals, la fotografia, l’edició de vídeo, el disseny gràfic i el coneixement web per utilitzar-ho com a eines per traduir idees.

Del Maresme (Calella), viviendo en el Empordà (Verges, Girona) y habiendo pasado varios años en Barcelona, durante mi carrera he adquirido lenguajes que combinan la creatividad visual y conceptual con la técnica.
Entiendo que el arte y el diseño apuntan a diferentes direcciones, pero al mismo tiempo se complementan para llevar a cabo las necesidades de cada proyecto.
Por lo tanto, adopto las artes visuales, la fotografía, la edición de vídeo, el diseño gráfico y el conocimiento web para utilizarlo como herramientas para traducir ideas.

From Maresme (Calella), living in the Empordà (Verges, Girona) and having spent a few years in Barcelona, during my career I have acquired languages ​​that combine visual and conceptual creativity with technique.
I understand that art and design point in different directions, but at the same time complement each other to carry out the needs of each project.
So I use visual arts, photography, video editing, graphic design, and web knowlege to use as tools to translate ideas.

Contacte:

+34 644 057 557
hola@laiacomas.com